Apostille

Latviešu Krievu 6,00 Eur
Krievu Latviešu
Angļu Latviešu, Krievu 8,30 Eur
Vācu Latviešu, Krievu
Igauņu, Lietuviešu, Ukraiņu, Poļu Latviešu, Krievu 12,00 Eur
Franču, Bulgāru, Spāņu, Itāļu Latviešu, Krievu 14,20 Eur
Zviedru, Dāņu, Norvēģu, Somu, Nīderlandiešu, Portugāļu, Slovēņu, Čehu Latviešu, Krievu 16,60 Eur
Citas valodas Latviešu, Krievu no 19,30 Eur

Cena bez PVN, 1 lapa=250 vārdu.

Latviešu Krievu 28,60 Eur/st.
Krievu Latviešu
Angļu, Vācu Latviešu, Krievu
Latviešu, Krievu Angļu, Vācu
Citas valodas 35,80 Eur/st.
Sinhronā tulkošana 35,80 Eur/st.
Zvērinātā tulka notariālāis apliecinājums 14,30 Eur
Zvērināta tulka apliecinājums 7,20 Eur

“Apostille” ir starptautiski standartizētā sertifikācijas sistēma jeb zīmogs. Dokumenti ar šo sertifikāciju tiek atzīti bez turpmākas legalizācijas jebkurā valdības līmenī Hāgas konvencijas dalībvalstīs. Procedūru “Apostille” izmanto dokomentus sūtot uz valstīm, kuras ir pievienojušās Hāgas konvencijai līdz 1961. gada 5.oktobrīm un aizstāj dokumentu konsulāro legalizācijas procedūru.